Tẩy rửa

Sapa Trading-Service Co.Ltd
Address : 450 Ly Thai To Street,District 10 ,HCM City, Tax Code : 0301161018
Tel / Fax : 08.38348171
Contact me : Văn Hùng, Mobil Phone :0913655616.
Email : tranvanhung68@gmail.com, Email tranvanhung68@yahoo.com.vn
Email :hoachat_sapa@yahoo.com
Acount number :0071000022946,Vietcom Bank ,Branch HCM City.

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Trichloroethylene
  Tên sản phẩm : Trichloroethylene Tên gọi khác : C2HCl3,Triklone,Trichloet..
Methylenchloride
Tên sản phẩm : Methylenechloride, Tên gọi khác :  Dichlormethan, Tr..
Nonylphenolethoxylate N-P9
Tên sản phẩm : Nonylphenolethoxylate N-P9 Tên gọi khác : Trọn..
Acetone
Tên sản phẩm : Acetone Tên gọi khác :Dimethyl ketone,β-Ketopropane,Propanone, T..
Perchloroethylene
Tên sản phẩm :  Perchloroethylene Tên gọi khác : Tetrachloroethylene Trọn..
Absolute Alcohol
Tên sản phẩm : Ethanol ( Industry) Tên gọi khác :ethyl alcohol,pure alcohol, grain a..
Isopropyl Alcohol
Tên sản phẩm :   Tên gọi khác  Trọng lượng tịnh :&..
Powered By HCM City 0913655616 Sapa Trading- Service Co.Ltd © 2020 - Designed by Van Hung