Chương Trình đại lý

Chương Trình đại lý

Sapa Trading- Service Co.Ltd chương trình đại lý hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sản phẩm nào đó. Bất kì giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại là Sapa Trading- Service Co.Ltd.

Vui lòng xem trang FAQ để xem chính sách đại lý & điều khoản.

Powered By HCM City 0913655616 Sapa Trading- Service Co.Ltd © 2021 - Designed by Van Hung