Tất cả sản phẩm

Sapa Trading-Service Co.Ltd
Address : 450 Ly Thai To Street,District 10 ,HCM City, Tax Code : 0301161018
Tel / Fax : 08.38348171
Contact me : Văn Hùng, Mobil Phone :0913655616.
Email : tranvanhung68@gmail.com, Email tranvanhung68@yahoo.com.vn
Email :hoachat_sapa@yahoo.com
Account number : 0071000022946 ,Vietcom Bank ,Branch HCM City.

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Polyethyleneglycol 400
Tên sản phẩm : Methanol Tên gọi khác : Trọng lượng tịnh :  163Ki lô..
Carbowax (PEG)
Tên sản phẩm : Carbowax Tên gọi khác : Polyethylene Glyco 4000 Trọng l..
Butylacetate
Tên sản phẩm : Butylacetate Tên gọi khác :Acetic acid, n-butyl ester , Trọng l..
Methylenchloride
Tên sản phẩm : Methylenechloride, Tên gọi khác :  Dichlormethan, Tr..
Isophorone
Tên sản phẩm : ISOPHORONE Tên gọi khác :1,1,3-Trimethyl-3-cyclohexene-5..
TDI -T80
Sapa Trading and Service Co.Ltd Address: 450 Ly Thai To Street ,.10 Distric ,HCM City Con..
Hexamoll® DINCH®
Hexamoll® DINCH® is a non-phthalate plasticizer specifically for human contact applications.&nb..
Methyl Ethyl Ketone
Tên sản phẩm :   Tên gọi khác  Trọng lượng tịnh :&..
Xylene
Tên sản phẩm : Tên gọi khác : ..
 DOTP
Trade Name:Plasticizer DOTP Chemical name:Di(2-ethylhexyl) terephthalate Molecular weight:390..
Powered By HCM City 0913655616 Sapa Trading- Service Co.Ltd © 2019 - Designed by Van Hung